IMG_0867

Cờ lưu niệm cúp An Ninh Trật tự Công An Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc lần 1 – 2014

IMG_0720

Giấy khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phục vụ vận tải hành khách năm 2014” theo quyết định số 227 ngày 19/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang.

IMG_0718

Top 100 dịch vụ chất lượng năm 2014 theo quyết định số 87/QĐ-VAE/DV ngày 27/11/2014 của ban tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá và chất lượng dịch vụ.