• Tầm nhìn doanh nghiệp

       Chúng tôi nhận thức được sự thành công của một doanh nghiệp cần sự gắn kết của nhiều yếu tố, trong đó yếu đó con người được xem là quan trọng nhất. Chúng tôi, những cổ động –  các nhân viên Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc sẽ luôn duy trì sự hợp tác ổn định, bền vững và lâu dài, để cùng nhau đưa Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc trở thành một tập đoàn hùng mạnh trong tương lại.

  • Sứ mệnh doanh nghiệp.

      Đối với khách hàng: Chúng tôi mang đến một giá trị dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn cao nhất nhu cầu của đại đa số khách hàng.

      Đối với nhà đầu tư: Chúng tôi xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, hiệu quả, mang lại những lợi ích cao nhất đối với các cổ đông.

      Đối với nhân viên: Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và xậy dựng thành đạt cho mỗi cá nhân.

  • Giá trị cốt lõi

      Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng tôi luôn xem nguyên vọng, thái độ của khách hàng là căn cứ, cơ sở để chúng tôi định hướng phát triển kinh doanh.

      Phát triển nguồn nhân lực thường xuyên, xây dựng môi trường để kích thích nhân viên phát huy hết năng lực, thu hút những con người có tâm huyết, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.