Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc – Ông Trần Bá Thắng


IMG_0714 • Sinh ngày 29/09/1986

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Hải Dương

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.


Quá trình Công tác: • Từ 2004 đến 2007: Kế toán tổng hợp, Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh.

 • Từ 2007 đến 2008: Phó kế toán trưởng, Công ty CP SX-TM Mai Linh (MTC).

 • Từ 2009 đến 10/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Dương.

 • Từ 10/2010 đến 4/2013: Kế toán trưởng Công ty CP SX-TM-DV Vận Tải Sài Gòn.

 • Từ 4/2013 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Hải Hưng Nam Thắng.

 • Từ tháng 5/2014 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Nam Thắng Phú Quốc.


Vị trí trong Hội đồng Quản Trị • Chủ tịch HĐQT Công ty


Phó tổng giám đốc – Ông Hoàng An Dưỡng


IMG_0774 • Sinh ngày: 08/04/1982

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Lạng Sơn

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.


Quá trình Công tác: • Từ 2014 đến nay: Phó tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc


Vị trí trong Hội đồng Quản Trị • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty


Kế Toán Trưởng – Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung • Sinh ngày 05/08/1980

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Hà Nội

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế


Quá trình Công tác: • Từ 2003 đến 2013: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh (MLG).

 • Từ 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc.


Trưởng phòng điều hành – Ông Nguyễn Viết Khuê • Sinh ngày 28/12/1983

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Ninh Bình

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.


Quá trình Công tác: • Từ 2014 đến nay: Trưởng phòng điều hành Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc.


Trưởng phòng HCNS – Bà Lê Bích Tuyền • Sinh ngày 04/01/1990

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Kiên Giang

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.


Quá trình Công tác: • Từ 2014 đến nay: Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc.


Trưởng phòng kinh doanh – Ông Vũ Đình Trường • Sinh ngày 20/06/1991

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Nguyên quán: Thanh Hóa

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.


Quá trình Công tác: • Từ 2014 đến nay: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc.