• Vận tải hành khách bằng taxi.
  • Cho thuê xe ô tô.
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
  • Bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.
  • Buôn bán thiết bị phụ tùng xe ô tô và xe có động cơ khác.
  • Sửa chữa, buôn bán máy vi tính và thiết bị ngoại vi.